BẢO HIỂM SỨC KHỎE TỔ CHỨC

Bảo hiểm sức khỏe dành cho tổ chức

Bảo hiểm sức khỏe dành cho tổ chức

  BẢO HIỂM SỨC KHỎE DÀNH CHO TỔ CHỨC   Bảo hiểm sức khỏe dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, được Bảo Việt thiết kế linh hoạt bao gồm các quyền lợi chính và quyền lợi mở rộng với nhiều

Bảo hiểm tai nạn con người mức cao (COLOGNE RE)

Bảo hiểm tai nạn con người (Gói cao cấp)

Bảo hiểm tai nạn con người (Gói cao cấp)

  BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI MỨC TRÁCH NHIỆM CAO (COLOGNE RE)   Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam chuyên nhận bảo hiểm tai nạn lao động, tai nạn con người với quyền lợi

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Intercare (gói Cao cấp)

Bảo hiểm sức khỏe BaoViet Intercare

Bảo hiểm sức khỏe BaoViet Intercare

  BẢO HIỂM SỨC KHỎE BAOVIET INTERCARE   Bảo hiểm sức khỏe gói cao cấp chính là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Intercare. Bảo Việt thiết kế cho phân khúc đối tượng khách hàng có thu

BẢO HIỂM AN TÂM VIỆN PHÍ

Bảo hiểm An tâm Viện phí Bảo Việt

Bảo hiểm An tâm Viện phí Bảo Việt

  BẢO HIỂM AN TÂM VIỆN PHÍ BẢO VIỆT   Sản phẩm bảo hiểm "An tâm viện phí" là giải pháp tối ưu đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm giảm nhẹ nỗi lo gánh nặng về tài chính khi không may

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm 37 bệnh/tình trạng hiểm nghèo Bảo Việt

Bảo hiểm 37 bệnh/tình trạng hiểm nghèo Bảo Việt

    BẢO HIỂM 37 BỆNH/TÌNH TRẠNG HIỂM NGHÈO   Bảo hiểm 37 bệnh/tình trạng hiểm nghèo là giải pháp tối ưu hỗ trợ người bệnh giảm thiểu những rủi ro bệnh tật tạo cuộc sống vui,

Bảo hiểm học sinh - sinh viên

Bảo hiểm toàn diện học sinh – sinh viên

Bảo hiểm toàn diện học sinh – sinh viên

  BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH - SINH VIÊN 2020   Bảo hiểm toàn diện học sinh là là loại hình bảo hiểm tự nguyện với chi phí mua bảo hiểm rất nhỏ nhưng lợi ích đem lại rất thiết thực. Tham

BẢO HIỂM DU LỊCH KHỐI SCHENGEN

Bảo hiểm du lịch các nước Châu Âu, khối Schengen và toàn thế giới

Bảo hiểm du lịch các nước Châu Âu, khối Schengen và toàn thế giới

    BẢO HIỂM DU LỊCH CHÂU ÂU, SCHENGEN, TOÀN THẾ GIỚI    Bảo hiểm du lịch Châu Âu, khối Schengen và toàn thế giới của Bảo Việt là người bạn đồng hành không thể thiếu được trong mỗi

BẢO HIỂM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DU LỊCH VN

Bảo hiểm y tế du lịch cho Người nước ngoài vào Việt Nam

Bảo hiểm y tế du lịch cho Người nước ngoài vào Việt Nam

    BẢO HIỂM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DU LỊCH VIỆT NAM Bảo hiểm cho Người nước ngoài du lịch là khi người nước ngoài sang Việt Nam đi du lịch, thăm thân... không may bị ốm đau, bệnh tật

BẢO HIỂM HỦY CHUYẾN BAY

Bảo hiểm hủy chuyến bay Bảo Việt

Bảo hiểm hủy chuyến bay Bảo Việt

    BẢO HIỂM HỦY CHUYẾN BAY BẢO VIỆT   Bảo hiểm hủy chuyến bay là sản phẩm bảo hiểm mới của Bảo Việt nhằm giải quyết tình trạng hủy chuyến bay cho khách hàng. Chương trình bảo

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

Bảo hiểm vật chất xe ô tô Bảo Việt

Bảo hiểm vật chất xe ô tô Bảo Việt

     BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ    "Bảo hiểm vật chất xe ô tô"  là Chủ xe được Bảo Việt bồi thường cho những thiệt hại vật chất xảy ra do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không

BẢO HIỂM TOÀN DIỆN XE MÁY

Bảo hiểm toàn diện xe máy

Bảo hiểm toàn diện xe máy

  BẢO HIỂM TOÀN DIỆN XE MÁY Xe máy là người bạn đồng hành không thể thiếu được trong mỗi gia đình người Việt. Mua bảo hiểm xe máy là điều cần thiết  để bảo vệ cho bạn và người thân của bạn khi

BẢO HIỂM XÂY DỰNG LẮP ĐẶT

Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt Bảo Việt

Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt Bảo Việt

  1. BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG: Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, cho tổn thất của trang thiết bị xây

BẢO HIỂM TÀI SẢN

Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản

Chương trình "Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt" bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm:   1. BẢO HIỂM TÀI SẢN GỒM: 1.1 BẢO