Bảo hiểm tai nạn con người (Gói cao cấp)

Share:

tai-nan-nga-cao-trong-xay-dung

 

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI MỨC TRÁCH NHIỆM CAO (COLOGNE RE)

 

Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam chuyên nhận bảo hiểm tai nạn lao động, tai nạn con người với quyền lợi cao. Bảo hiểm tai nạn lao động Cologne Re là bảo vệ bạn trước những rủi ro không may xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và trên toàn thế giới.

Bảo hiểm tai nạn lao động Cologne Re là sản phẩm phù hợp với những người làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn thân thể như công nhân làm việc trong nhà máy, nhà xưởng; thợ xây dựng, kỹ sư làm việc tại công trình, công trường xây dựng với mức trách nhiệm cao.

 

1. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:

Mọi công dân Việt nam và người nước ngoài từ 18 tuổi  đến 65 tuổi

 

2. PHẠM VI LÃNH THỔ: 

Toàn thế giới

 

3. PHẠM VI BẢO HIỂM:

1. Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.

2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

3. Chết do tai nạn.

4. Chi phí y tế do tai nạn.

 

4. QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

bieu-phi-bh

Phí và quyền lợi bảo hiểm sẽ được qui đổi ra VNĐ tại thời điểm tham gia theo tỷ giá ngân hàng

 

5. PHÂN LOẠI NGHỀ NGHIỆP

Loại 1: Lao động gián tiếp, làm việc chủ yếu trong văn phòng, bàn giấy hoặc những công việc tương tự ít đi lại khác.
 
Loại 2: Nghề nghiệp không phải lao động chân tay nhưng có mức độ rủi ro lớn hơn loại 1, đòi hỏi phải đi lại nhiều hoặc bao gồm cả lao động chân tay nhưng không thường xuyên và lao động chân tay nhẹ.
 
Loại 3: Những nghề mà công việc chủ yếu là lao động chân tay và những công việc có mức độ rủi ro cao hơn loại 2.
 
Loại 4: Những ngành nghề nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn và không được quy định ở ba loại nghề nghiệp trên.

 

6. THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM

Quí khách đồng ý tham gia bảo hiểm xin gọi theo số: 097 453 33 19 – 093 150 99 55  để được hướng dẫn cụ thể

 

Tải  Qui tắc bảo hiểm tai nạn tại đây

Tải Mẫu danh sách tham gia bảo hiểm tại đây

 

LIÊN HỆ:

 

GỬI TIN NHẮN

Tư Vấn