CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI BẢO HIỂM SỨC KHỎE “10% ƯU ĐÃI, 100% BẢO VỆ”

Share:

22-04-2024-bvag-va-bvtb

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI BẢO HIỂM SỨC KHỎE 

“10% ƯU ĐÃI, 100% BẢO VỆ”

 

Tên chương trình khuyến mại: 10% ƯU ĐÃI, 100% BẢO VỆ

Địa bàn khuyến mại: Toàn quốc

Hình thức khuyến mại: Giảm giá trực tiếp

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 22/05/2024

Sản phẩm khuyến mại: Chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia và Bảo Việt Tâm Bình.

Nội dung khuyến mại: Giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm khi khách hàng tham gia chương trình Bảo Việt An Gia và Bảo Việt Tâm Bình thỏa mãn điều kiện chương trình.

Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng cá nhân, hộ gia đình (Gia đình gồm: bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp) tham gia chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, trong năm đầu tiên hoặc đã tham gia bảo hiểm trước đó nhưng gián đoạn trên 1 năm.

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:

Giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm khi khách hàng mua mới sản phẩm Bảo Việt An Gia và Bảo Việt Tâm Bình.

Điều kiện được hưởng khuyến mại:

Khách hàng cá nhân, hộ gia đình (Gia đình gồm: bố, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp) mua sản phẩm Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình trong năm đầu tiên hoặc đã tham gia bảo hiểm trước đó nhưng gián đoạn trên 1 năm.

Cách thức được hưởng chương trình khuyến mại:

Khách hàng đăng ký tham gia tại các công ty thành viên hoặc các Ban kinh doanh trực tiếp tại Bảo hiểm Bảo Việt.

Mỗi khách hàng được tham gia nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình.

Điều kiện áp dụng:

Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm hoàn tất việc thanh toán phí bảo hiểm trong thời gian từ 22/04/2024 đến 22/05/2024;

Chương trình khuyến mại không áp dụng với đồng thời chương trình khuyến mại và điều chỉnh phí nào khác;

Chương trình khuyến mại không áp dụng với các chương trình bảo hiểm thiết kế đặc thù phân phối qua các bệnh viện và đối tác khác;

Quyết định cấp đơn và Phí bảo hiểm cuối cùng sẽ do bộ phận giám định của Bảo Việt đưa ra.

Điều khoản riêng:

Bảo hiểm Bảo Việt được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng tham gia chương trình vào hoạt động quảng cáo truyền thông liên quan đến hoạt động khí có sự đồng ý của khách hàng;

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm tự giải quyết các khiếu nại, tranh chấp một cách thỏa đáng nhất;

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp vẫn không đạt được sự thống nhất của hai bên, thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

 

Thông tin chi tiết của sản phẩm khuyến mại:

Bảo Việt An Giahttps://baoviet-online.vn/bao-hiem-suc-khoe-bao-hiem-chi-phi-y-te-bao-viet-goi-pho-thong-924/

Bảo Việt Tâm Bìnhhttps://baoviet-online.vn/bao-hiem-suc-khoe-bao-viet-tam-binh-goi-gia-re-3529/

 

GỬI TIN NHẮN

Tư Vấn