Bảo hiểm trách nhiệm

untitled-4

Bảo hiểm trách nhiệm

  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM   Là đơn vị bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt chuyên cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm. Bảo hiểm trách nhiệm cung cấp sự đảm bảo tài chính nhằm đáp ứng

bao-hiem-trach-nhem-cong-cong

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng Bảo Việt

  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG   Chi trả cho doanh nghiệp chi phí bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại về tài sản hoặc người (ốm đau, thương tật) phát sinh từ hoạt động

bao-hiem-trach-nhiem-nghe-nghiep-1016

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Bảo Việt

  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP   Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cung cấp sự đảm bảo tài chính nhằm đáp ứng các chi phí kiện tụng và các thiệt hại phải trả cho bên thứ ba do sai

anh

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm Bảo Việt

  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM   Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm là trong trường hợp hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp đem cung cấp, bán ra thị trường, khi người tiêu dùng sử dụng sản

Tư Vấn