Bảo hiểm hủy chuyến bay Bảo Việt

Share:

 

bao-hiem-huy-chuyen-bay-bao-viet

 

BẢO HIỂM HỦY CHUYẾN BAY BẢO VIỆT

 

Bảo hiểm hủy chuyến bay là sản phẩm bảo hiểm mới của Bảo Việt nhằm giải quyết tình trạng hủy chuyến bay cho khách hàng. Chương trình bảo hiểm hủy chuyến bay sẽ được Bảo Việt chi trả cho Người được bảo hiểm một khoản tiền cụ thể theo từng chặng bay đã mua do việc Hủy chuyến bay.

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1/ Điều kiện tham gia bảo hiểm:

Tất cả các cá nhân từ 2 đến 85 tuổi tính theo sinh nhật liền trước tại thời gian khởi hành theo lịch trình và phí bảo hiểm đã được thanh toán đầy đủ.

2/ Phạm vi địa lý:

Trên phạm vi toàn thế giới trừ các quốc gia Afghanistan, Cuba, Công hòa Dân chủ Congo, Iran, Iraq, Syria, Belarus, Nicaragua, North Korea, Lebanon, Liberia, Libya, Somalia, Sudan, Nam Sudan, Venezuela, Crimea và Zimbabwe.

3/ Thời hạn bảo hiểm:

Bảo hiểm của Người được Bảo hiểm sẽ bắt đầu vào 14 ngày trước ngày khởi hành theo lịch trình và sẽ kết thúc vào thời gian khởi hành theo lịch trình.

4/ Hợp đồng bảo hiểm:

Khi Người được bảo hiểm yêu cầu tham gia bảo hiểm bằng cách hoàn thành đơn đăng ký, Bảo Việt sẽ xác nhận với Người được bảo hiểm các chi tiết như thời hạn bảo hiểm và phí bảo hiểm của Người được bảo hiểm. Những chi tiết này được ghi trong hợp đồng bảo hiểm mà Bảo Việt cấp cho Người được bảo hiểm. Bảo Việt sẽ thông báo tổng số tiền phí bảo hiểm phải trả khi Người được bảo hiểm đăng ký và nếu Người được bảo hiểm mua bảo hiểm, số tiền phí phải đóng sẽ được xác nhận trong hợp đồng bảo hiểm của Người được bảo hiểm.

5/ Sửa đổi hợp đồng bảo hiểm:

Nếu Người được bảo hiểm có ý định sửa đổi các chi tiết trong hợp đồng bảo hiểm của mình, Người được bảo hiểm phải thông báo cho Bảo Việt biết bằng văn bản trước ngày khởi hành. Sửa đổi này có hiệu lực sau khi được Bảo Việt xác nhận và ghi nhận bằng việc cấp sửa đổi bổ sung cho điều chỉnh này.

6/ Hủy hợp đồng bảo hiểm:

Người được bảo hiểm có thể hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho đại diện dịch vụ hỗ trợ khách hàng bảo Bảo Việt trước thời gian khởi hành dự kiến như đã ghi trong vé máy bay của Người được bảo hiểm. Tuy nhiên phí bảo hiểm sẽ không được hoàn trả.

7/ Bảo hiểm trùng:

Nếu người được bảo hiểm được bảo hiểm bởi nhiều hơn 1 hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm chỉ có hiệu lực theo một hợp đồng duy nhất. Bảo Việt sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ nhiều hơn 1 hợp đồng cho cùng một quyền lợi bảo hiểm, cho cùng một người và cho cùng một thời hạn bảo hiểm.

Điện thoại hotline: 093 150 99 55  –  097 453 33 19 để được tư vấn đầy đủ

 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ PHÍ BẢO HIỂM

 

Phí bảo hiểm/chặng Số tiền bảo hiểm/chặng
15.000 đồng 1.000.000 đồng

 

 QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Quyền lợi bảo hiểm được chi trả nếu tại thời gian khởi hành theo lịch trình Người được bảo hiểm không thể thực hiện chuyến bay đã định do xảy ra bất kỳ sự kiện nào dưới đây trong vòng 14 ngày trước hoặc trong ngày khởi hành theo lịch trình (nhưng phải trước giờ khởi hành theo lịch trình). Cụ thể trong các trường hợp sau:

a/ Thành viên trực hệ của Người được bảo hiểm gặp phải các trường hợp sau:

  • Tử vong; hoặc
  • Nằm viện điều trị và việc này không được dự đoán hay biết trước vào ngày mua vé máy bay.

b/ Người được bảo hiểm phải nằm viện do ốm đau hoặc tai nạn;

Đối với phần (a) hoặc (b), Người được bảo hiểm sẽ không được bồi thường nếu việc nằm viện là do:

  • Rối loạn tâm thần và thần kinh bao gồm mất trí, rối loạn giấc ngủ;
  • Dưới ảnh hưởng hoắc tác động của đồ uống có cồn hoặc ma túy trừ khi được bác sĩ kê đơn và được sử dụng theo đúng qui định.

c/ Người được bảo hiểm bị bắt cóc, giam giữ hoặc triệu tập hầu tòa;

d/ Các hành động khủng bố tại Quốc gia đến không được dự đoán trước vào thời điểm mua vé máy bay;

e/ Hãng hàng không hủy chuyến bay vì bất kỳ lý do gì mà chuyến bay thay thế được sắp xếp sau 24 giờ kể từ Giờ khởi khánh theo lịch trình hoặc không có bất cứ chuyến bay thay thế nào được cung cấp;

f/ Đơn xin thị thực đã bị Đại sứ quán từ chối;

Số tiền tối đa mà Bảo Việt sẽ thanh toán cho tất cả các yêu cầu bồi thường theo phần này được quy định trong Bảng quyền lợi bảo hiểm.

 

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Bảo Việt sẽ không thanh toán cho bất kỳ tổn thất , thương tích, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ:

– Chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài, sự thù địch (dù chiến tranh có được tuyên bố hay không), nội chiến, nổi loạn, cuộc cách mạng nổi dậy, khởi nghĩa, binh biến hoặc quân đội chiếm quyền, thiết quân luật hoặc tình trạng phong tỏa, tịch thu, kiểm dịch hoặc các quy định về hải quan hoặc quốc hữu hóa theo lệnh của bất kỳ chính phủ hoặc bất kỳ cơ quan công quyền hoặc nhà chức trách sở tại nào;

– Bạo loạn hoặc bạo động dân sự, đình công, cưỡng chế hoặc các mối đe dọa của sự cố tương tự;

– Người được bảo hiểm đi du lịch vào, đến hoặc đi qua Afghanistan, Cuba, Công hòa Dân chủ Congo, Iran, Iraq, Syria, Belarus, Nicaragua, North Korea, Lebanon, Liberia, Libya, Somalia, Sudan, Nam Sudan, Venezuela, Crimea và Zimbabwe;

– Bất cứ loại thiệt hại, tổn thất nào có tính chất do hậu quả mà nguyên nhân xuất phát từ các điều khoản loại trừ;

– Chuyến bay không xuất phát từ Việt Nam, không áp dụng cho chuyến bay nối chuyến;

– Trong trường hợp bị Hãng hàng không hủy chuyến bay và có chuyến bay thay thế cùng ngày với ngày khởi hành theo lịch trình;

– Thành viên gia đình trực hệ của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm phải cách lý kiểm dịch do bất kỳ bệnh tật nào trong cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà theo chỉ định của bác sĩ;

– Tổn thất phát sinh từ các điều kiện y tế hoặc hoàn cảnh tồn tại trước ngày yêu cầu tham gia bảo hiểm;

 Tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ quy định hoặc pháp lệnh của Chính phủ, sự trì hoãn hoặc sửa đổi hành trình đã đặt, hoặc việc không thể cung cấp bất kỳ phần nào của kỳ nghỉ đã đặt trước (bao gồm lỗi do sai sót, thiếu sót hoặc vỡ nợ) bởi nhà cung cấp bất kỳ phần dịch vụ nào của kỳ nghĩ đã đặt cũng như các đại lý hoặc công ty lữ hành mà kỳ nghỉ được đặt;

– Tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do thay đổi ý muốn thực hiện chuyến du lịch hoặc hoàn cảnh tài chính của Người được bảo hiểm;

 Tổn thất do bất kỳ hành vi trái pháp luật hoặc tố tụng hình sự của bất kỳ ai liên quan và ảnh hưởng tói kế hoạch du lịch;

– Tổn thất được bảo hiểm bởi bất kỳ chương trình bảo hiểm hiện nào khác, được các chương trình của Chính phủ chi trả hoặc tổn thất sẽ được Hãng hàng không, đại lý du lịch hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ du lịch nào khác thanh toán hoặc hoàn lại

– Bất kỳ sự kiện nào nêu trên được biết đến hoặc được báo cáo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại thời điểm Người được bảo hiểm chuẩn bị sắp xếp chuyến đi;

– Bất cứ tình trạng có sẵn nào;

– Bất kỳ tổn thất nào gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp (toàn bộ hoặc một phần) từ:

  • Đại dịch;
  • Dịch bệnh.

 

Điện thoại hotline: 093 150 99 55  –  097 453 33 19 để được tư vấn đầy đủ

 

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Thông báo yêu cầu bồi thường phải được gửi cho Bảo Việt ngay lập tức và trong bất kỳ sự kiện phát sinh bồi thường nào trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Việc không thông báo trong thời gian quy định sẽ làm mất hiệu lực của một yêu cầu bồi thường nếu Người được bảo hiểm có thể chứng minh, có sự giải thích hợp lý cho lý do tại sao không thể đưa ra yêu cầu bồi thường một cách kịp thời. Yêu cầu bồi thường phải được nộp lại sớm nhất có thể, trong mọi trường hợp trong vòng 60 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Sau 60 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, nếu Bảo Việt không nhận được bất cứ thông tin khiếu nại bồi thường nào từ Người được bảo hiểm, Bảo Việt sẽ có quyền từ chối yêu cầu khiếu nại của sự kiện bảo hiểm đó.

b/ Giấy yêu cầu bồi thường:

Khi nhận được thông báo yêu cầu bồi thường, Bảo Việt sẽ cung cấp cho người yêu cầu bồi thường một mẫu đơn cần thiết để cung cấp các bằng chứng bồi thường.

Tất cả các bằng chứng về tổn thất theo yêu cầu bồi của Bảo Việt sẽ do người yêu cầu bồi thường cung cấp với chi phí tự chịu và theo quy định của Bảo Việt

c/ Bằng chứng bồi thường:

Bằng chứng bằng văn bản cho yêu cầu bồi thường phải được cung cấp cho Bảo Việt trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được mẫu giấy yêu cầu bồi thường mà Bảo Việt cung cấp như đã đề cập ở trên. Việc không đưa ra được bằng chứng trong thời gian yêu cầu sẽ không làm vô hiệu yêu cầu bồi thường nếu việc không thể đưa ra bằng chứng trong thời gian đó là hợp lý, với điều kiện bằng chứng đó được cung cấp ngay khi có thể và trong mọi trường hợp không quá 180 ngày kể từ ngày bằng chứng đó được yêu cầu

Tất cả các yêu cầu bồi thường phải được gửi cùng với đầy đủ các bằng chứng tài kiệu mà bảo hiểm Bảo Việt yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn:

– Giấy yêu cầu bồi thường;

– Giấy tờ tùy thân của Người được bảo hiểm;

– Vé máy bay hoặc xác nhận mua vé máy bay thành công từ Hãng hàng không của Người được bảo hiểm;

– Giấy khai sinh/Giấy ủy quyền (tùy từng trường hợp) trong trường hợp người nhận tiền không phải là Người được bảo hiểm;

– Các chứng từ y tế hoặc Giấy chứng tử của Người được bảo hiểm hoặc thành viên gia đình trực hệ;

– Giấy ra viện/ Báo cáo y tế nằm viện của Người được bảo hiểm hoặc Thành viên gia đình trực hệ;

– Bản tường trình tai nạn (tùy từng trường hợp) nếu Người được bảo hiểm bị tai nạn). Tùy từng trường hợp cụ thể là tai nạn lao động/ Tai nạn giao thông, Bảo Việt sẽ yêu cầu bổ sung xác nhận của cơ quan thẩm quyền;

– Bằng chứng về mối quan hệ giữa Người được bảo hiểm và thàn viên gia đình đình trực hệ;

– Báo cáo của cơ quan công an/ cơ quan có thẩm quyền về sự cố xảy ra;

– Xác nhận/ thông báo bằng văn bản của Hãng hàng không về việc hủy chuyến bay, trong đó thể hiện rằng chuyến bay thay thế được sắp xếp sau 24 giờ kể từ giờ khởi hành theo lịch trình ban đâu hoặc không có chuyến bay thay thế nào từ Hãng hàng không;

– Xác nhận từ chối thị thực từ Đại sứ quán;

– Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Bảo Việt;

Đối với hồ sơ bản sao, Bảo Việt có quyển kiểm tra, đối chiếu bản chính trong trường hợp cần thiết.

 

Điện thoại hotline: 093 150 99 55  –  097 453 33 19 để được tư vấn đầy đủ

 

Tải Quy tắc bảo hiểm tại đây: Quy tắc bảo hiểm

 

GỬI TIN NHẮN

Tư Vấn