Bảo hiểm toàn diện học sinh – sinh viên

Share:

anh-bh-hoc-sinh-va-sinh-vien

 

BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH – SINH VIÊN

 

Bảo hiểm toàn diện học sinh là là loại hình bảo hiểm tự nguyện với chi phí mua bảo hiểm rất nhỏ nhưng lợi ích đem lại rất thiết thực. Tham gia bảo hiểm nhằm bù đắp kịp thời hậu quả do tai nạn bất ngờ, ốm đau bệnh tật sảy ra với học sinh, hỗ trợ gia đình, khắc phục khó khăn, tạo điều kiện cho các em trở lại học tập, sinh hoạt bình thường. Mua bảo hiểm học sinh là để bảo vệ tính mạng, sức khỏe các em học sinh được tốt nhất

Bảo hiểm toàn diện học sinh – sinh viên là bảo hiểm cho các học sinh – sinh viên đang theo học các trường mẫu giáo, nhà trẻ, các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề ….

 

I. PHẠM VI BẢO HIỂM

1. Điều kiện A: Bảo hiểm cho trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật.

Hiệu lực bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm. Những hợp đồng tái tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí cho kỳ tiếp theo.

Quyền lợi bảo hiểm: Trường hợp người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

2. Điều kiện B: Bảo hiểm cho trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn.

Hiệu lực bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm hoàn thành thủ tục đóng phí theo quy định.

Quyền lợi bảo hiểm:

– Trường hợp người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, bảo hiểm Bảo Việt trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo Quyết định số: 1417/2012/QĐ-TGĐ/BHBV ngày 9 /5/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt.

– Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn người được bảo hiểm bị chết do chính hậu quả của tai nạn đó, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả cho tai nạn trước đó.

 

3. Điều kiện C: Bảo hiểm cho trường hợp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản.

 Hiệu lực bảo hiểm:
– Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

– Hợp đồng tái tục mặc nhiên có hiệu lực kể từ khi đóng phí cho kỳ tiếp theo.

Quyền lợi bảo hiểm: Trường hợp người được bảo hiểm phải phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền theo Bảng tỷ lệ phẫu thuật ban hành kèm theo Quyết định số : 1418 /2012/QĐ-TGĐ/BHBV ngày 9 /5/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt.

 

4. Điều kiện D: Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thai sản, thương tật thân thể do tai nạn

Hiệu lực bảo hiểm:

– Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật.

– Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi đóng phí bảo hiểm đối với trường hợp tai nạn hoặc hợp đồng tái tục liên tục.

Quyền lợi bảo hiểm:

Trường hợp người được bảo hiểm ốm đau, bệnh tật, tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm phải nằm viện, Bảo hiểm Bảo Việt trả trợ cấp nằm viện mỗi ngày 0,3% – 0.5% số tiền bảo hiểm, không quá 60 ngày/năm.

 

II.  THỜI GIAN BẢO HIỂM VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ

Thời gian bảo hiểm: 12 tháng

– Phạm vi lãnh thổ: Việt Nam

 

III. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG NHẬN BẢO HIỂM

Bảo hiểm Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với:

– Những người mắc bệnh thần kinh, tâm thần, phong.

– Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

– Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

 

IV PHÍ BẢO HIỂM

 

Liên hệ hotline: 093 150 99 55  –  097 453 33 19 để được tư vấn đầy đủ và có phí bảo hiểm ưu đãi 

 

 

V. LOẠI TRỪ ÁP DỤNG CHUNG CHO CÁC ĐIỀU KIỆN

Bảo hiểm Bảo Việt không chịu trách nhiệm đối với những rủi ro xảy ra đối với người được bảo hiểm do:

1. Hành vi cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

2. Người được bảo hiểm là học sinh trung học cơ sở trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa phương hoặc các tổ chức xã hội, vi pham nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông. Mở rộng bồi thường 50% số tiền thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy nhưng không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ.

3. Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác, bị nhiễm HIV, AIDS.

4. Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau, trừ với mục đích tự vệ.

5. Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, đình công.

6. Những rủi ro xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam

 

VI. NHỮNG LOẠI TRỪ ÁP DỤNG RIÊNG CHO ĐIỀU KIỆN C VÀ D

Bảo hiểm Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chi trả tiền bảo hiểm các trường hợp:

1. Nằm viện để kiểm tra sức khoẻ, khám giám định y khoa mà không liên quan đến việc điều trị bệnh tật, thương tật.

2. Điều trị hoặc phẫu thuật các bệnh tật bẩm sinh, những thương tật và chỉ định phẫu thuật có từ trước ngày bắt đầu được bảo hiểm.

3. Điều trị hoặc phẫu thuật theo yêu cầu của người được bảo hiểm mà không liên quan đến việc điều trị và phẫu thuật bình thường do ngành y tế quy định.

4. Tạo hình thẩm mỹ, chỉnh hình, phục hồi chức năng, làm giả các bộ phận của cơ thể.

5. Những bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn trong năm đầu tiên tham gia bảo hiểm.

 

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN THAM GIA BẢO HIỂM

Khi có yêu cầu bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm có thể trực tiếp hoặc thông qua nhà trường đóng phí bảo hiểm cho Bảo hiểm Bảo Việt theo quy định.

– Khi xảy ra rủi ro, người được bảo hiểm hoặc thân nhân của người được bảo hiểm phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa nạn nhân

– Trung thực trong việc khai báo và cung cấp các chứng từ chính xác về rủi ro được bảo hiểm.

 

VIII. HỒ SƠ YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

Khi yêu cầu Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng phải gửi cho Bảo hiểm Bảo việt các giấy tờ sau đây trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm:

– Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm có xác nhận của nhà trường, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp bị tai nạn)

– Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người tham gia bảo hiểm.

– Các chứng từ y tế: giấy ra viện, phiếu điều trị, (trường hợp điều trị nội trú), phiếu mổ (trường hợp phẫu thuật)…

– Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm chết).

 

IX. CHI TRẢ TIỀN BẢO HIỂM

1. Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Số tiền bảo hiểm được trả cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng , hoặc người được uỷ quyền hợp pháp.

3. Trường hợp người được bảo hiểm hoặc người uỷ quyền hoặc người thụ hưởng không trung thực trong việc thực hiện các quy định trong hợp đồng này, Bảo hiểm Bảo Việt có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm.

 

 

Tải Qui tắc bảo hiếm học sinh tại đây

– Tải Giấy yêu cầu bồi thường học sinh tại đây

 

 

LIÊN HỆ 
HOTLINE:  097 453 33 19 – 093 150 99 55  (Zalo, Viber)

 

Đại lý thiết bị Điện Trí Cương có địa chỉ ở 1/3 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh (Đầu hẻm 362 Nguyễn Văn Quá). Đây là nơi chuyên bán các thiết bị điện của gần như tất cả các hãng trên thị trường hiện nay. Chắc chắn đây là nơi mà bạn đang để quan tâm khi mua các thiết bị điện sử dụng cho gia đình.

GỬI TIN NHẮN

Tư Vấn