Bảo hiểm xe

anh-xe-may-1

Bảo hiểm xe máy

  Xe máy là người bạn đồng hành không thể thiếu được trong mỗi gia đình người Việt. Mua bảo hiểm xe máy là điều cần thiết  để bảo vệ cho bạn và người thân của bạn khi tham gia giao

anh-lai-phu-xe-may

Bảo hiểm Tai nạn lái xe và người ngồi trên xe máy

  Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe máy Bảo Việt   Khi người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường không may xảy ra sự cố tai nạn không những gây thiệt hại cho người

anh-tnds-xm

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm. Khái niệm bên thứ ba là người bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản do xe cơ

bao-hiem-vat-chat-o-to-22

Bảo hiểm vật chất xe ô tô Bảo Việt

     BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ    "Bảo hiểm vật chất xe ô tô"  là Chủ xe được Bảo Việt bồi thường cho những thiệt hại vật chất xảy ra do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không

bh-xe-o-to

Bảo hiểm toàn diện xe ô tô

  BẢO HIỂM TOÀN DIỆN Ô TÔ    Bảo hiểm toàn diện ô tô là bảo hiểm chiếc xe ô tô của Bạn một cách toàn diện bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm

anh-bao-hiem-tnds-o-to

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự xe bắt buộc ô tô

  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ Ô TÔ   Mọi xe ô tô lưu hành trên đường đều phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ 3 mức bắt buộc theo qui định của Nhà nước. Khái niệm “Bên thứ