Bảo hiểm Tai nạn lái xe và người ngồi trên xe máy

Share:

 
Khi người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường không may xảy ra sự cố tai nạn không những gây thiệt hại cho người điều khiển phương tiện mà còn gây thiệt hại cho người ngồi đằng sau. Để giảm nhẹ một phần thiệt hại về mặt tài chính cho rủi ro này, Bảo Việt triển khai nghiệp vụ bảo hiểm Tai nạn đối với Lái xe và người ngồi trên xe  

 

1. Phạm vi bảo hiểm:

Những thiệt hại về thân thể đối với người điều khiển xe và người ngồi trên xe khi những người này đang tham gia giao thông (bao gồm cả quá trình lên xuống xe)

 

2. Đối tượng bảo hiểm:

Bảo hiểm cho những thiệt hại về thân thể đối với lái xe và những người ngồi trên xe khi tham gia giao thông

 

3. Số tiền bảo hiểm:

+ Số tiền bảo hiểm là số tiền bồi thường bảo hiểm tối đa mà Doanh Nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được hưởng quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự cố bảo hiểm.
+ Số tiền bảo hiểm tùy ý lựa chọn 

  •  Số tiền bảo hiểm: Từ 5.000.000 VND đến 50.000.000 VND
  • Số tiền bảo hiểm: Từ 5,000.00$ đến 50,000.00$
  • Số tiền bảo hiểm: Trên 50,000.00 USD sẽ được thỏa thuận riêng

4. Phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm * Tỷ lệ phí bảo hiểm * 2 người

anh-phi-bao-hiem-lp-xm-1

 Bảo Việt sẽ không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp sau

  • Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam
  • Người được bảo hiểm cố ý gây thiệt hại; sử dụng môtô – xe máy để đua (hợp pháp hoặc trái phép)
  • Lái xe không có Giấy phép lái xe (GPLX) hợp lệ

 

 >> Tham khảo thêm: Bảo hiểm toàn diện xe máy Bảo Việt tại đây

 

GỬI TIN NHẮN

Tư Vấn