Bảo hiểm theo Nghị định 67/2023NĐ-CP

bao-hiem-tai-nan-theo-nghi-dinh-67

Bảo hiểm tai nạn công nhân theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP

  BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2023   Ngày 06/09/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo

Tư Vấn