Thông báo thay đổi địa điểm nộp hồ sơ bồi thường tại Đà Nẵng

Share:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE 

TẠI ĐÀ NẴNG

1-thong-bao-thay-doi-dia-diem

 

Kính gửi: Các đối tác và Quý khách hàng của Bảo Việt

Phòng Kinh doanh Bảo hiểm Bảo Việt xin thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết quyền lợi BH sức khỏe tại Đà Nẵng.
 
Kế từ ngày 27/03/2024, Bảo Hiểm Bảo Việt áp dụng thay đổi địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm sức khỏe tại Đà Nẵng:
 
Địa chỉ cũ: Tầng 1, số 97 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ mới: Tầng 5, số 97 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 
Trân trọng thông báo tới các Các đối tác và Quý khách hàng của Bảo Việt

 

 

GỬI TIN NHẮN

Tư Vấn