Thông tư 329/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Share:

thong-tu-329

 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ Qui định Bảo hiểm Bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Đối tượng áp dụng:

  1. Nhà thầu thi công xây dựng
  2. Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).
  3. Nhà thầu tư vấn.
  4. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”), doanh nghiệp tái bảo hiểm.
  5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nội dung hướng dẫn, qui định cụ thể cho các loại hình bảo hiểm sau:

  • Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng
  • Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba

Chi tiết thông tư xem chi tiết tại File đính kèm: Thông tư số 329/2016/TT-BTC

 

HÃY LIÊN HỆ HOTLINE: 097 453 33 19 – 093 150 99 55 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẦY ĐỦ 

 

GỬI TIN NHẮN

Tư Vấn