Tập đoàn Bảo Việt đạt trên 3 tỷ USD tổng tài sản hợp nhất

Share:

Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt trên 1 tỷ USD, Tổng tài sản hợp nhất trên 3 tỷ USD (kết quả kinh doanh 2016 trước soát xét)*

Năm 2016, thông qua việc theo dõi diễn biến thị trường, tập trung đưa ra những giải pháp để tối ưu hóa nguồn lực trong toàn hệ thống, Tập đoàn Bảo Việt đã kịp thời đưa ra những sách lược nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Các đơn vị thành viên đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh với những kết quả ngoài mong đợi.

Đến 31/12/2016, Tổng Doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 25.614 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với năm 2015, đạt 113,8 % kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 15 %, đạt 114,2% kế hoạch. Tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 73.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD, tăng 24,8%; vốn chủ sở hữu đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2015.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 15%.Công ty Mẹ cũng hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm hoàn thành vượt kế hoạch và liên tục tăng trưởng với doanh thu phí gốc bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 11,9%, doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 32,4%.

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng mạnh, đạt hơn 7.500 tỷ đồng, tăng 11%, hoàn thành 105,2% kế hoạch. Các nghiệp vụ như y tế và con người, bảo hiểm xe cơ giới, tài sản, kỹ thuật… ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số, tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng của Bảo hiểm Bảo Việt.

Năm 2017, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thị trường, ứng dụng các giải pháp công nghệ góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. xây dựng và triển khai các sản phẩm mới mang tính đột phá, cấu trúc lại sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng; đẩy mạnh các hoạt động bán hàng online, marketing….

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt hơn 17.000 tỷ đồng, tăng trưởng 30,9%; doanh thu khai thác mới đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 32,4% so với năm 2015, Gần đây, Bộ Tài chính đã cấp phép cho Bảo Việt Nhân thọ tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Hiện Bảo Việt nhân thọ là đơn vị duy nhất trên thị trường sở hữu một mạng lưới công ty thành viên vững chắc rộng khắp trên toàn quốc từ 65 công ty lên 70 công ty,nhằm mang lại sự phục vụ thuận tiện nhất cho khách hàng.

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính tăng trưởng dến 23%, gia tăng quy mô tài sản đầu tư, tổng tài sản quản lý

Lĩnh vực chứng khoán với tổng doanh thu đạt 295 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch kinh doanh; lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra. Thị phần môi giới chứng khoán quý IV năm 2016, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giữ vị trí thứ 3 trên HSX. Thị phần môi giới trái phiếu với 6,45%, môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đạt 4,25% thị phần.

Năm 2016, tại diễn đàn M&A 2016 Công ty Chứng khoán Bảo Việt đã được bình chọn là “Công ty chứng khoán tiêu biểu và tốt nhất – hạng mục tư vấn hợp nhất và sáp nhập” và nhận “cú đúp” giải thưởng do Global Finance & Banking bình chọn là “Best Brokerage House” và “Best Equity House” 2016.

Năm 2017, Công ty Chứng khoán Bảo Việt sẽ Xúc tiến việc khai thác thị trường tại một số nước trong khu vực ASEAN, tập trung các nguồn lực để triển khai các sản phẩm mới như chứng khoán phái sinh, đón đầu cơ hội khi thị trường chứng khoán phái sinh chính thức triển khai; tận dụng lợi thế bán chéo để cung cấp dịch vụ sản phẩm cho các đơn vị trong hệ thống Bảo Việt.

Lĩnh vực quản lý quỹ Tại thời điểm 31/12/2016, đạt gần 89 tỷ đồng tổng doanh thu, bằng 114% kế hoạch, tổng tài sản quản lý của Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt trên 38.000 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cuối năm 2015. Năm 2016, hai quỹ mới ra đời là Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) đã thu hút được đông đảo cá nhân và các nhà đầu tư tổ chức tham gia; phần mềm quản lý đầu tư IMS chính thức được đưa vào vận hành; hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đạt kết quả tốt, đáp ứng và vượt kỳ vọng của khách hàng.

GỬI TIN NHẮN

Tư Vấn