Bảo hiểm ô tô Bảo Việt - Phí cạnh tranh, ở đâu rẻ, chúng tôi rẻ hơn

Bảo hiểm ô tô

bao-hiem-vat-chat-o-to-22

Bảo hiểm vật chất xe ô tô Bảo Việt

     BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ    "Bảo hiểm vật chất xe ô tô"  là Chủ xe được Bảo Việt bồi thường cho những thiệt hại vật chất xảy ra do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không

bh-xe-o-to

Bảo hiểm toàn diện xe ô tô

  BẢO HIỂM TOÀN DIỆN Ô TÔ    Bảo hiểm toàn diện ô tô là bảo hiểm chiếc xe ô tô của Bạn một cách toàn diện bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm

anh-bao-hiem-tnds-o-to

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự xe bắt buộc ô tô

  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ Ô TÔ   Mọi xe ô tô lưu hành trên đường đều phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ 3 mức bắt buộc theo qui định của Nhà nước. Khái niệm “Bên thứ

Bảo hiểm vật chất xe ô tô Bảo Việt

     BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ    “Bảo hiểm vật chất xe ô tô”  là Chủ xe được Bảo Việt bồi thường cho những thiệt hại vật chất xảy ra do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau: – Đâm va, lật, đổ, chìm, […]

Bảo hiểm toàn diện xe ô tô

  BẢO HIỂM TOÀN DIỆN Ô TÔ    Bảo hiểm toàn diện ô tô là bảo hiểm chiếc xe ô tô của Bạn một cách toàn diện bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm người ngồi trên xe…. Mọi xe ô tô lưu hành trên đường […]

Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự xe bắt buộc ô tô

  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ Ô TÔ   Mọi xe ô tô lưu hành trên đường đều phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ 3 mức bắt buộc theo qui định của Nhà nước. Khái niệm “Bên thứ ba”:  là người bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài […]