Bảo hiểm bắt buộc xe máy

anh-tnds-xm

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy

  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ XE MÁY   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy đối với bên thứ ba là bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm. Khái niệm bên thứ ba là người bị